_MG_0866
_MG_0866
_MG_0877
_MG_0877
_MG_0881
_MG_0881
_MG_0888
_MG_0888
_MG_0900
_MG_0900
_MG_0933
_MG_0933
_MG_0941
_MG_0941
_MG_0948
_MG_0948
_MG_0969
_MG_0969
_MG_0992
_MG_0992
_MG_0998
_MG_0998
_MG_1023
_MG_1023
_MG_1031
_MG_1031
_MG_1050
_MG_1050
_MG_1062
_MG_1062
_MG_1054
_MG_1054
_MG_0866
_MG_0877
_MG_0881
_MG_0888
_MG_0900
_MG_0933
_MG_0941
_MG_0948
_MG_0969
_MG_0992
_MG_0998
_MG_1023
_MG_1031
_MG_1050
_MG_1062
_MG_1054

דירה בצפון תל אביב

/ פרטי
אדריכלות ועיצוב: Inner Arc
צילום:  אביעד בר נס